Intuitive solutions game

Dit is een spel dat op eenvoudige wijze inzicht geeft en je bewust maakt van wat er in je leven gebeurt. Het spel duurt ongeveer één uur en werkt alleen met kaarten. Je kunt het individueel, met een groepje maar zelfs met een grote groep spelen. Vooraf kies je een (gezamenlijke) intentie of speldoel. Vervolgens voert het spel je via een vaste structuur van een aantal stappen naar mogelijkheden om te transformeren. Joko begeleidt alle stappen en stimuleert je om je bewust te worden van de impact van de kaarten. 

Zo komen gedragspatronen, emotionele blokkades en hinderlijke overtuigingen aan het licht. Maar de kaarten geven je ook handvatten en steun voor verandering in de toekomst, zodat je kunt bouwen aan nieuwe daadkracht.

Als je dit spel met een grote groep speelt, bijvoorbeeld een afdeling, kun je het gebruiken om dynamieken binnen de groep of organisatie te onderzoeken. Het kan daarmee een grote bijdrage leveren aan (inzicht in) veranderingstrajecten binnen een organisatie.