Het transformatiespel

Het transformatiespel is een bordspel waarin de spelers hun leven uitgebeeld zien.
Je speelt het alleen of in een kleine groep om inzicht te krijgen in je levenspad, patronen en huidige positie.

Je start het spel met een persoonlijke intentie, een speldoel. Het speldoel is een ijkpunt dat jouw hele spel richting geeft.  Zowel de velden op het bord als de kaarten die je toebedeeld krijgt geven bijzondere ontwikkelingen weer. Daardoor ontstaat verdieping en verbreding van perspectief op het onderwerp dat je met behulp van je speldoel centraal hebt gesteld in het spel. 

Joko van den Ingh is gecertificeerd spelbegeleider –facilitator- van dit spel. Zij draagt zorg voor de afstemming binnen de groep en voor het naleven van de spelregels. Het spel kent een vast spelverloop, dat zij begeleidt. 

Tijdens de afsluiting van het spel is er uitgebreid ruimte voor feedback en evaluatie. Deze gesprekken bekrachtigen nog eens alles dat zich ontvouwen heeft tijdens het spel. Het einde van het spel en de evaluatie ervan markeren het begin van een proces. In de dagen of weken erna vallen er bij de deelnemers vaak nog kwartjes en worden dingen herkend die het spel zichtbaar heeft heeft gemaakt. 

Joko van den Ingh voorziet alle spelers van de mogelijke interpretaties van de gebeurtenissen en kaarten die tijdens het spel op hun pad komen. Daarmee opent zich een nieuw blikveld op zichzelf en hun positie in het leven. 

Uiteraard kunnen er in het spel vertrouwelijke dingen aan de orde komen, als je je daar niet comfortabel bij voelt is het aan te raden te bedenken of je dan graag met bekenden speelt of misschien juist niet. 

Als je het spel met vertrouwelingen speelt, krijgt het meestal nog extra diepgang.